» » » Power Up Lyrics

Power Up Lyrics

Name Taken - Hold On For Your Dearest Life Lyrics

Power Up by Young Multi
Power Up
Team Deathmatch

[Refren]
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up, power up — rozpierdalamy wszędzie
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — załaduj tego więcej
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — rozpierdalamy wszędzie
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — załaduj tego więcej

[Zwrotka 1]
Brand new Benz (Benz), brand new whip (Whip)
Brand new b**ch, smoking that gas (Gas)
Mogę ją mieć (Mieć)
Zarzuca perka i znika jak duch (b**ch)
Nie ma jej na UAV, nie gramy w gierki bo to nie jest stream, ah
To nie jest stream
Po-po tym numerze sześćdziesiąt za show
Mr. Monopoly za milion dom
Trafiam do celu, dziwko, jakbym scope miał (Grrr) — dawaj mi ognia
Polska scena nadal wolna
Przejmuje wszystko, biorę co moje
Feelin' like Cobra
Chce dawać głowę
Suko, po co jak nie jesteś mądra?
[Przedrefren]
Robię ten cash, flippin' them stacks na cztery konta (Racks)
Nie sprzedam duszy, choć deale za dealem, to czysta jest głowa
Zobacz, jak wszystko zmieniło się w dzień
Wcześniej nie chcieli, a teraz chcą mieć
Muzyka znowu dostarcza mi tlen, daje mi

[Refren]
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — rozpierdalamy wszędzie
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — załaduj tego więcej
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — rozpierdalamy wszędzie
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — załaduj tego więcej

[Zwrotka 2]
Pierwszy mil' (Mil')
Drugi mil' (Mil')
Trzeci milion
Więc po co dawać jebanie o was, skoro mam wszystko?
EMP, ten killstreak na mnie, kurwo, jak MW3
M.O.A.B zdzwonił na mnie, przejąłem sygnał im
Te copycaty wciąż drapią mi w drzwi
Dawać mi procent i dawać mi kwit
Multi to tygrys, pokażę im kły, pokaże im kły
Pizdy, co piszą, widziałem na necie
Pokaż im lepiej co wisi w DM-ie
Ustaw się w szereg, to nie jest Twój level
Yeah, yeah, to nie jest Twój level
Cztery shawty na mnie, cztery kurwy na mnie
Cztery dziwki, ale nie chcę ich
Chłopcze, jaki trendsetter?
Jaki Ty fresh? Jak, kurwa, nikt nie zna Cię
To pierdolenie wasze napędza mnie, nim znowu ładuję baterię
Na mnie w kurwę swagu leży, dziwko, Twój cały fit to z Pandy jest
[Przedrefren]
Robię ten cash, flippin' them stacks na cztery konta (Racks)
Nie sprzedam duszy, choć deale za dealem, to czysta jest głowa
Zobacz jak wszystko zmieniło się w dzień
Wcześniej nie chcieli, a teraz chcą mieć
Muzyka znowu dostarcza mi tlen, daje mi

[Refren]
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — rozpierdalamy wszędzie
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — załaduj tego więcej
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — rozpierdalamy wszędzie
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — załaduj tego więcej

[Outro]
Papabless on the beat

ENGLISH TRANSLATION:

[Chorus]
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — we blow everything up
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — load more of it
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — we blow everything up
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — load more of it

[Verse 1]
Brand new Benz (Benz), brand new whip (Whip)
Brand new girl, smoking that gas (Gas)
I can have her (Have her)
She pops a pill and disappears like a ghost (b**ch)
She's not on UAV, we're not playing games 'cause this isn't a stream, ah
This isn't a stream
After this track, sixty per show
Mr. Monopoly, million-dollar house
I hit the target, b**ch, like I had a scope (Grrr) — give me fire
Polish scene still free
Taking over everything, taking what's mine
Feelin' like Cobra
She wants to give head
b**ch, why if you're not smart?
[Pre-Chorus]
I'm making that cash, flippin' those stacks into four accounts (Racks)
I won't sell my soul, though deals after deals, my mind is clear
See how everything changed in a day
They didn't want it before, now they want it
Music provides me oxygen again, gives me

[Chorus]
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — we blow everything up
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — load more of it
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — we blow everything up
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — load more of it

[Verse 2]
First mil' (Mil')
Second mil' (Mil')
Third million
So why give a f**k about you when I have everything?
EMP, that killstreak on me, b**ch, like MW3
M.O.A.B called on me, I took over their signal
These copycats still knocking on my door
Give me a percentage and give me cash
Multi is a tiger, I'll show them fangs, show them fangs
Pussies writing, I've seen online
Show them better what's in the DM
Line up, it's not your level
Yeah, yeah, it's not your level
Four shawties on me, four whores on me
Four chicks, but I don't want them
Boy, what trendsetter?
How fresh are you? No one even knows you
Your bullsh*t fuels me, recharging my battery
I'm swagged out, b**ch, your whole fit is from Panda
[Pre-Chorus]
I'm making that cash, flippin' those stacks into four accounts (Racks)
I won't sell my soul, though deals after deals, my mind is clear
See how everything changed in a day
They didn't want it before, now they want it
Music provides me oxygen again, gives me

[Chorus]
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — we blow everything up
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — load more of it
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — we blow everything up
Power up, power up, power up, power up
Power up, power up — load more of it

[Outro]
Papabless on the beat
Copyright statement DMCA « Lyrics are property and copyright of their owners. Song provided for educational and language learning purposes