» » » Oksihina Lyrics

Oksihina Lyrics

Name Taken - Hold On For Your Dearest Life Lyrics

Oksihina by Dionela




Oksihina
[Verse 1]
Kung ito na ang huling minuto sa mundo
Mga segundo'y uubusin sa tabi mo
Kulang ang habang buhay sa'tin
Bitin ang habang buhay sa akin
At kung ipipinta ko ang pag-ibig sa'yo
Ito ay kulay na hindi pa nakita ng mata mo
Tila magbibilang ng hangin
Balor mo'y 'di kayang sukatin

[Chorus]
Kahit lahat ay mawala na
Handa akong masaktan
Kung kapalit nama'y malaya
Kang mahahagkan (Oh-oh, oh-oh)
Tunay na propesiya
Ikaw ang dakilang rason ba't ako ginawa
Aking oksihina
'Pag hindi na makahinga

[Verse 2]
Kung ipapahiram ko ng isang araw ang mata ko
Malalaman mong sapiro ang tingin ko sa'yo
Ika'y hiyas para sa akin (Hiyas para sa akin)
Depekto'y 'di kayang hanapin
'Di kailangan ng dahilan para ika'y mahalin hanggang sa mawalan
Ng pandama ating palad na magkakilala't 'di ko alintana
[Chorus]
Kahit lahat ay mawala na (Ooh-ooh-ooh)
Handa akong masaktan
Kung kapalit nama'y malaya (Ooh-ooh-ooh)
Kang mahahagkan (Oh-oh, oh-oh)
Tunay na propesiya
Ikaw ang dakilang rason ba't ako ginawa
Aking oksihina
'Pag hindi na makahinga

[Bridge]
Hak ìshum nghi kháw akì
Hak ìshum nghi kháw akì
Hak ìshum nghi kháw akì
Alh adngom ag ahwì
Al awa wa mhid ni hya gi nith
Ngá nam sap umukh aht nakh ngángi
Mi táratig ngham gon uth
Alh ut ngána mhál la huhm ngálwa khi

[Chorus]
Kahit lahat ay mawala na
Handa akong masaktan
Kung kapalit nama'y malaya
Kang mahahagkan
Tunay na propesiya
Ikaw ang dakilang rason ba't ako ginawa
Aking oksihina
'Pag hindi na makahinga

ENGLISH TRANSLATION:

[Verse 1]
If this is the last minute in the world
I will spend the seconds by your side
A lifetime isn't enough for us
A lifetime isn't enough for me
And if I were to paint my love for you
It would be colors your eyes have never seen
Like counting the wind
Your value is beyond measure

[Chorus]
Even if everything disappears
I'm ready to get hurt
If in exchange, I can freely
Embrace you (Oh-oh, oh-oh)
A true prophecy
You are the great reason I was created
My oxygen
When I can no longer breathe

[Verse 2]
If I could lend you my eyes for a day
You'd know I see you as a sapphire
You are a gem to me (A gem to me)
Your flaws are unsearchable
No need for a reason to love you until we lose
The sense in our hands that know each other, and I don't mind

[Chorus]
Even if everything disappears (Ooh-ooh-ooh)
I'm ready to get hurt
If in exchange, I can freely (Ooh-ooh-ooh)
Embrace you (Oh-oh, oh-oh)
A true prophecy
You are the great reason I was created
My oxygen
When I can no longer breathe

[Bridge]
Hak ìshum nghi kháw akì
Hak ìshum nghi kháw akì
Hak ìshum nghi kháw akì
Alh adngom ag ahwì
Al awa wa mhid ni hya gi nith
Ngá nam sap umukh aht nakh ngángi
Mi táratig ngham gon uth
Alh ut ngána mhál la huhm ngálwa khi

[Chorus]
Even if everything disappears
I'm ready to get hurt
If in exchange, I can freely
Embrace you
A true prophecy
You are the great reason I was created
My oxygen
When I can no longer breathe




Copyright statement DMCA « Lyrics are property and copyright of their owners. Song provided for educational and language learning purposes